De fleste er formentlig efterhånden bekende med fænomenet online lån. Måske har du hørt begrebet før, men har ikke indgående kendskab til, hvad det egentlig vil sige eller overvejet, om et online lån kunne være attraktivt for dig. Online lån er blevet enormt populære over de seneste år og fortsat flere danskere vælger de netbaserede lån frem for traditionelle banklån. Hvad er årsag til denne udvikling, og hvad har det betydet for det online lånemarked?

Fordele ved at låne penge online

Som begrebet “online lån” rigtigt antyder, er der tale om et lån, der optages og afvikles online. Lånene er kendetegnet ved at de er både nemme og hurtige at optage, og mange låneudbydere lover, at du inden for 24 timer efter, du har afsendt din låneansøgning kan have pengene tilgængelige på din konto. Netop den hastighed hvormed online lån kan foregå er en helt central faktor i forklaringen på, hvorfor online lån er blevet så populære, som de er.

Hvor traditionelle banklån kræver en del forarbejde i form af papirarbejde og lignende, er der meget lidt forarbejde forbundet med optagelsen af et online lån. Dette hænger sammen med, at de online låneudbydere stiller væsentligt færre krav til dig som låner, end en bank typisk vil gøre i en lånesituation. Blandt andet er der som regel ikke krav om, at du skal kunne stille sikkerhed for lånet, hvilket allerede skærer en del af processen bort.

Med online lån kan du i praksis låne med ganske få klik ved at besøge en låneudbyders hjemmeside, udfylde en simpel formular, angive beløbet, du ønsker at låne og afsende ansøgningen. Godkendes den, vil du have pengene klar til brug inden for de næste 24 timer. Derfor er det ikke svært at forstå, hvorfor online lån er blevet så populære.

Flere lånemuligheder

At efterspørgslen efter online lån er steget så markant, som det er, har naturligvis resulteret i et større udbud. I dag er der flere online låneudbydere på markedet end nogensinde før. Den øgede konkurrence sikrer samtidig dig som forbruger bedre låneforhold end tidligere. Men det store antal af låneudbydere har også gjort det sværere at knække koden til, hvornår man får et godt tilbud – især hvis man er førstegangslåner.

De mange muligheder gør det svært at få et overblik, og tidligere var det så godt som umuligt at sammenholde de forskellige tilbud og sikre sig, at man valgte det bedste alternativ. I dag findes der dog hjemmesider særligt udviklet sig at give dig det fulde overblik over dine online lånemuligheder. Du kan eksempelvis klikke her og få et overblik med det samme. Sammenhold de tilgængelige lånebeløb, løbetider, ÅOP og meget andet og bliv sikker på, at du vælger rigtigt, når du vælger, hvilken online låneudbyder, du vil benytte dig af. Især ÅOP og løbetid kan være vigtige at holde øje med, da disse oplyser, hvor dyrt lånet bliver, og hvornår du skal kunne tilbagebetale det. Hold derfor altid godt øje med disse tal.